VD för bolag som anställt skogsarbetare från Kamerun inte skadeståndsskyldig för uteblivna löner

Hovrätten för Övre Norrland slår fast att VD:n för det konkurssatta skogsbolag som rekryterat arbetstagare från Kamerun inte är skadeståndsskyldig för arbetstagarnas obetalda löner. Det var under åren 2011-2012 som bolaget rekryterade arbetstagare från bland annat Kamerun. När bolaget gick i konkurs 2014 väckte sju av arbetstagarna talan mot bolagets VD och ägare. Fallet hade dessförinnan uppmärksammats i media – bland annat av SVT-programmet Uppdrag granskning. Arbetstagarna yrkade att Umeå tingsrätt skulle förpliktiga VD:n att betala deras obetalda löner och förmåner. Tingsrätten konstaterade inledningsvis att arbetstagarna hade ”betydande kvarstående fordringar” mot bolaget. Tre av arbetstagarna hade dock ingått förlikningsavtal med bolaget vilket innebar att de inte hade rätt att komma med ytterligare anspråk. Som grund för VD:ns skadeståndsskyldighet framfördes bland annat att han hade orsakat dem förmögenhetsskada genom bedrägeri – genom att ha vilselett dem att utföra arbete utan avsikt att betala den utlovade lönen. Arbetstagarna menade att de hade blivit utlovade bättre löne-…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!