Veolia förlorar tvist om membrananläggning – avtalad kapacitet avsåg råvatten

Veolia Vatten AB – som bland annat arbetar med vattenbehandling och sedan 2002 ansvarar för drift och underhåll av Norrtälje kommuns VA-anläggningar – stämdes i Norrtälje tingsrätt av ett bolag som tillverkar membranfilteranläggningar. Bolagen hade i juni 2012 ingått ett avtal om att membranbolaget skulle leverera och hyra ut en membrananläggning för en månadshyra om 82 000 kronor i månaden. Membranbolaget avlämnade entreprenaden i juli 2012 i och med att anläggningen då var levererad till avtalad plats. När membranbolaget inte fick betalt för hyra och andra tilläggstjänster väcktes talan mot Veolia med yrkande om att Veolia skulle betala närmare 500 000 kronor till membranbolaget. Veolia menade å sin sida att bolaget inte hade levererat enligt avtalet eftersom membranverket inte nådde upp till den – enligt Veolia – avtalade kapaciteten om 8 kubikmeter dricksvatten per timme och yrkade därför få betalt med drygt tre miljoner kronor. Membranverket menade att avtalet avsåg en kapacitet att behandla 8 kubikmeter råvatten per timme. Tingsrätten konstaterade att Veolia inte hade visat fog för sina invändningar mot membranbolagets krav på ersättning för hyra av…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!