HFD beslutar kring omfattningen av en förvaltningsdomstols upphandlingsrättsliga utredningsansvar

När en förvaltningsdomstol i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess – och som den ena parten därför inte får del av – ska domstolens granskning ske endast ”utifrån de skäl som medförde att handlingarna hämtades in”, enligt ett nytt beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Det var sommaren 2016 som Migrationsverket, MIV, genomförde en upphandling i form av ett avrop från ett ramavtal avseende telefoni och datakommunikation, där Tele2 Sverige AB tilldelades kontraktet. Med stöd av offentlighetsprincipen begärde då Telenor Sverige AB att få ta del av Tele2:s anbudshandlingar hos MIV. Såväl Migrationsverket som – efter överklagande från Telenor – Kammarrätten i Jönköping bedömde att vissa delar av handlingarna omfattades av sekretess medan andra kunde lämnas ut. Telenor ansökte om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten – men fick avslag. Efter att Telenor överklagat till kammarrätten beslutade domstolen att hämta in merparten av de sekretessbelagda delarna av Tele2:s anbudshandlingar från MIV. På grund av sekretessbestämmelser, och eftersom kammarrätten ansåg att Telenors rätt till partsinsyn kunde begränsas, komm…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!