Hundägare ska betala 4 000 kronor för extra offentlig kontroll efter brister i djurhållning

Länsstyrelsen i Västerbottens län genomförde i maj 2017 en kontroll av djurhållningen hos en kvinna på grund av en anmälan om brister avseende hennes hundar. I juni 2017 beslutade länsstyrelsen att kvinnan skulle betala 4 000 kronor i avgift för utförd extra offentlig kontroll. Kvinnan överklagade till Förvaltningsrätten i Umeå som bland annat konstaterade att de enda egentliga bristerna vid kontrollen var att två av hundarna hade för långa klor, medan andra brister inte var tillräckligt tydligt angivna. Därför bestämde förvaltningsrätten att överklagandet skulle bifallas på så sätt att avgiften skulle sänkas till 2 800 kronor. Länsstyrelsen överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu finner att de timmar som redovisats är rimliga då kontrollen inneburit granskning av bilder, e postkorrespondens, granskning av filmer insända av djurägaren och granskning av intyg från veterinärer samt samtal både med djurägaren och hennes veterinär. Anmälan avsåg i huvudsak en hunds stora problem med bland annat höft, vrister och smärtor. Vid…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!