Romateatern slipper arbetsgivaravgifter på konsultarvoden – SKV saknade ”laglig möjlighet”

Gotländska Romateatern AB slipper betala arbetsgivaravgifter och skattetillägg för konsultarvoden som betalats ut till två av bolagets styrelseledamöter, enligt en ny dom från högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den som betalar ut lön och andra ersättningar för arbete ska i regel betala arbetsgivaravgifter. Sådana avgifter ska dock inte betalas om den som tar emot ersättningen är godkänd för F-skatt – antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut. Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor gäller detta bara om godkännandet åberopas skriftligen. Skatteverket beslutade tidigare att höja Romateaterns underlag för arbetsgivaravgifter för redovisningsperioder under 2012 och 2013, samt att påföra bolaget skattetillägg. De konsultarvoden som enligt bokförda fakturor hade betalats ut – cirka 280 000 kronor – utgjorde lön, och skulle därför ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. Att båda styrelseledamöterna, som är VD respektive styrelseordförande i bolaget, var godkända för F-skatt förändrade inte den bedömningen. Romateatern överklagade till förvaltningsrätten, och pekade där bland annat på att den godkända F-skatten innebar att bolaget inte varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!