Moderbolag ska betala mångmiljonbelopp till dotterbolag i likvidation – aktieägartillskott giltigt

Tvist uppstod mellan ett moderbolag och ett dotterbolag i telekombranschen, om ett aktieägartillskott på närmare 260 miljoner kronor som enligt respektive bolags bokföring utgått från moderbolaget till dotterbolaget. Dotterbolaget – som försatts i likvidation – menade att aktieägartillskottet lämnats i september 2009 men ännu inte betalats. Moderbolaget å sin sida ansåg inte att något skuldförhållande finns mellan bolagen eftersom fordran ”inte svarat mot en verklig förpliktelse” och i vilket fall eftergivits 2013 då en av styrelseledamöterna i dotterbolaget undertecknat ett eftergiftsavtal angående fordringen. Stockholms tingsrätt ansåg att ett skuldförhållande föreligger mellan parterna vilket bland annat får stöd av att båda bolagen redovisat aktieägartillskottet i sin bokföring samt av vittnesmål med bolagens revisor och en före detta styrelseledamot i dotterbolaget. Dessutom hade en viss del av aktieägartillskottet betalats till dotterbolaget, cirka 14 miljoner kronor, vilket enligt tingsrätten tyder på att ett verkligt fordringsförhållande föreligger. Tingsrätten ansåg dessutom att eftergiftsavt…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!