HD ändrar friande dom för ”smitning” – står inte i konflikt med Europakonventionen

Att svensk lag kräver att en bilförare efter att ha varit inblandad i en trafikolycka lämnar upplysning om sin identitet utgör i normalfallet inte någon kränkning av Europakonventionens rätt till en rättvis rättegång, slår Högsta domstolen, HD, fast i en dom. Målet kretsar runt en man som hösten 2016 avvek från olycksplatsen efter att ha kört på och skadat en vägskylt. Mannen fälldes senare i Södertörns tingsrätt för grovt rattfylleri, olovlig körning och ringa narkotikabrott, men friades för obehörigt avvikande från trafikolycksplats, eller ”smitning”. Tingsrätten ansåg nämligen att det stod i konflikt med Europakonventionens förbud mot självinkriminering att kräva att mannen själv skulle ha lämnat uppgift om namn och hemvist efter olyckan. Domstolen valde därför att inte tillämpa straffbestämmelsen, med hänvisning till 2 kap. 19 § regeringsformen och Svea hovrätt fastställde senare underinstansens dom i denna del. HD konstaterar dock, med hänvisning till praxis från Europadomstolen, att en förare…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!