Man som drivit asylboende förlorar avtalstvist – rätten till ersättning villkorad av faktiskt deltagande i arbetet

På en herrgård utanför Sunne har verksamhet i form av tillfälligt boende för asylsökande bedrivits i enlighet med ett avtal mellan fastighetsägaren och Migrationsverket. I augusti 2014 slöt fastighetsägarens bolag ett samarbetsavtal med en man som genom sitt bolag skulle ansvara för och ombesörja den dagliga driften av asylboendet. Parterna slöt ett samarbetsavtal i augusti 2014 och ett konsultavtal i oktober samma år. Enligt det sistnämnda avtalet skulle 75 procent av bolagets årliga resultat före skatt tillfalla mannens bolag såsom konsultarvode. Den 15 juni 2015 lämnade mannen verksamheten. Tvist har därefter uppstått mellan parterna avseende avtalens giltighetstid. Mannen väckte talan mot fastighetsägarens bolag vid Värmlands tingsrätt och ansåg sig ha rätt till ersättning avseende en period fram till 30 juni 2016. Mannen menade att konsultavtalet skulle förstås som att det ägde giltighet tills vidare så länge som bolaget enligt avtal med Migrationsverket hade rätt att bedriva asylboendet medan fastighetsägaren menade att det per automatik hade upphört den 21 maj 2015 när det första avtalet med Migrationsverket hade löpt ut. Enligt fastighetsägaren var de…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!