Alingsås kommun ska betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för demensvårdsavtal

Förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att Alingsås kommun ska betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift till följd av att kommunen har genomfört en otillåten direktupphandling av demenssjukvård. Kommunen ingick år 2016 ett avtal med en lokal stiftelse om bland annat hemtjänst och drift av ett vårdboende. Förvaltningsrätten gör bedömningen att de prestationer som stiftelsen ska leverera enligt avtalet utgör ”tjänster” vilket gör att lagen om offentlig upphandling, LOU, är tillämplig. Förvaltningsrätten menar att ”tjänster” enligt EU-rätten – som LOU bygger p堖 är prestationer som normalt görs mot ersättning, i den utsträckning de inte faller under bestämmelserna om fri rörlighet. Rätten anser att stiftelsens demensverksamhet utgör sådana prestationer och att de görs mot ekonomisk ersättning, eftersom kommunen enligt avtalet ska betala stiftelsen årligen. Rätten konstaterar att viss verksamhet som bedrivs av staten visserligen inte faller inom begreppet ”tjänst” men att stiftelsens prestationer inte utförs ”för statens eller kommunens räkning”. Avtalet avser inte heller…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!