Bilförare vållade dödskrock med tåg – järnvägsbolag får trafikskadeersättning

Den 8 september 2013 kolliderade ett tåg med en personbil på en obevakad plankorsning längs järnvägssträckan mellan Oskarshamn och Berga i Småland. Bilföraren och hans passagerare omkom vid kollisionen. Järnvägsbolaget väckte vid Stockholms tingsrätt talan mot det försäkringsbolag som bilen hade sin trafikfordonsförsäkring i, och begärde knappt 470 000 kronor i trafikskadeersättning. Trots att det vid tillfället varit dimma på platsen ansåg järnvägsbolaget nämligen att bilföraren varit vållande till kollisionen. Genom att köra in i plankorsningen i relativt hög fart – cirka 50 km/h – utan att iaktta stopplikten och lämna fri väg för tåget hade mannen brutit mot trafikförordningen. Försäkringsbolaget menade å sin sida att plankorsningen varit bristfälligt utformad bland annat eftersom stoppskylten varit felaktigt placerad vilket hade inneburit en begränsad siktsträcka. Med hänsyn till bristerna ansåg försäkringsbolaget att mannen inte hade agerat vårdslöst. Tingsrätten fann att sikten från stoppskylten i och för sig varit dålig men att det inte var där som bilföraren hade varit skyldig att stanna utan vid ett s…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!