BRF:s skadeståndsansvar för felaktiga pantsättningsuppgifter blir fråga för HD

En man som våren 2006 köpt en bostadsrättslägenhet i en fastighet i Solna väckte talan och yrkade att Solna tingsrätt skulle slå fast att föreningen är skadeståndsskyldig gentemot honom. Vissa pantsättningar i bostadsrätten hade lösts i samband med tillträdet och mannen trodde att bostadsrätten i och med detta var obelastad. Knappt tio år senare kontaktades dock mannen av en kreditgivare som uppgav att bostadsrätten ställts upp som säkerhet för ett lån som på grund av misskötsamhet sagts upp. Kreditgivaren ville därför ta panten i anspråk och det visade sig snart att det fanns ytterligare en kreditgivare med motsvarande anspråk. Dessa båda pantsättningar hade dock inte redovisats av bostadsrättsföreningen i det utdrag över pantsättningar som lämnats ut till fastighetsmäklaren inför överlåtelsen av bostadsrätten – trots att föreningen fått information om pantsättningarna under åren 2001–2005. Tingsrätten ansåg att den ofullständiga informationen från föreningen hade resulterat i en skada för mannen, eftersom han skulle bli tvungen att antingen lämna ifrån sig bostadsrätten eller lösa sälja…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!