Enskild firma får miljonskadestånd av FMV efter upphandlingsfel – HD prövar inte fallet

Försvarets Materielverk, FMV, genomförde i januari 2014 en upphandling avseende sju konsulttjänster till ett antal projekt. Tilldelningsbeslut fattades i två omgångar och i båda förkastades en enskilds firmas anbud eftersom FMV ansåg att det inte uppfyllde alla obligatoriska krav. Efter överprövning av den första delen av upphandlingen avslog Förvaltningsrätten i Stockholm firmans talan. Firman begärde överprövning även avseende den andra omgången men fick avslag även där. Kammarrätten i Stockholm biföll dock firmans överklagande avseende den andra omgången och beslutade i februari 2015 att upphandlingen inte fick avslutas förrän rättelse gjorts och ett nytt tilldelningsbeslut fattats där firman inte uteslöts från utvärderingen. I mars 2015 beslutade dock FMV att avbryta upphandlingen, med hänvisning till att man istället kunde fylla behovet av de aktuella tjänsterna internt. Firman yrkade senare i Stockholms tingsrätt att FMV skulle förpliktas att till firman betala cirka 2 300 000 kronor i skadestånd för utebliven vinst, för kostnader för överprövningen samt för anbudskostnaderna. Tingsrätten fann att…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!