MÖD beslutar om prövotid och utredning kring avledning av lakvatten från avfallsanläggning till reningsverk

Ett kommunalt bolag som driver en avfallsanläggning i Vetlanda har ansökt om tillstånd att få utöka sin verksamhet. Genom ansökan tas också ställning till om bolaget ska få ha fortsatt tillstånd att leda bort lakvatten från deponin för icke-farligt avfall till ett kommunalt reningsverk. Länsstyrelsen i Jönköpings län har motsatt sig detta och anser att ett ”kommunalt reningsverk inte bör belastas med lakvatten från en deponi i onödan” eftersom ”många” föroreningar i vattnet inte kan behandlas i reningsverket. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, MMD, gav i en deldom bolaget tillstånd att leda bort sådant lakvatten till det kommunala reningsverket – utöver att bolaget gavs tillstånd att utöka sin verksamhet i övrigt. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, konstaterar nu – med hänvisning till tidigare praxis – att lak- och dagvatten från avfallsanläggningar ”typiskt sett inte är lämpade för avledning till kommunala reningsverk” men att det i vissa fall kan godtas ”under en begränsa…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!