PMÖD ogiltigförklarar patent – ändringar saknar stöd i ursprunglig patentansökan

Ett bolag inom ställningsentreprenadbranschen som tillverkar produkter som används för bland annat byggnadsställningar beviljades 2002 patent på en uppfinning som benämndes ”anordning för sammankoppling av ställningselement”. I april 2016 begärde bolaget att patentskyddet skulle begränsas på så vis att tre av de ursprungligen nio patentkraven skulle sammanfogas till ett. Begränsningen godkändes och patentet kom därmed att uppta sex patentkrav. Ett annat bolag som också tillverkar byggnadsställningar väckte talan vid Patent- och marknadsdomstolen, PMD, och yrkade att patentet skulle ogiltigförklaras. Bolaget menade nämligen att patentet i den nya lydelsen omfattade något som inte framgick av den ursprungliga ansökan och att patentskyddets omfattning hade utvidgats till följd av ändringen. Enligt bolaget hade det ursprungliga patentet i två av patentkraven innehållit en lokution – med innebörd att sidostyckena i anordningen skulle vara försedda med ”konvergerande förbindelseytor” – som hade utelämnats i den nya utformningen av patentet. Patentinnehavaren bestred yrkandet men begärde, för det fall PMD skulle anse att patentet var ogiltigt, att patentkraven skulle ändras på ett sätt som enligt innehavaren stod i öv…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!