Skattebrottsdömd som beviljats resning i HD frias i HovR

Sedan Högsta domstolen, HD, beslutat om resning i två fall avseende påstådda ekobrott ogillar nu Hovrätten för Västra Sverige åtalet i ett fall mot den av männen som tidigare dömts för medhjälp till grovt skattebrott. Mannen – som år 2010 dömdes till ett år och sex månaders fängelse och ålades näringsförbud frias därför nu helt från alla anklagelser. Hovrättens dom – liksom HD:s tidigare resningsbeslut – motiveras av att Skatteverket omprövat beslutet om att det tobaksbolag som de båda männen drivit och varigenom brotten utförts – inte längre enligt myndigheten är skattskyldigt för de punktskattepliktiga cigaretter som brottsmålet kretsat kring. Eftersom bolagets skattskyldighet utgör en utgångspunkt i åkl…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!