HD fastställer dom om hävande av faderskap – vittnesbevisning om konceptionstid tillräcklig

En flicka född 2013 väckte via sin gode man talan i Göteborgs tingsrätt med ett yrkande om hävande av faderskap. Yrkandet gick ut på att en man som tidigare varit gift med hennes mamma skulle förklaras inte vara pappa till flickan. Från början hade det också yrkats att en viss utpekad man skulle förklaras som pappa, men denna del frånfölls efter att en DNA-undersökning visat på motsatsen. Det faderskap som presumerats på grund av det vid födseln fortfarande bestående äktenskapet skulle dock fortfarande hävas. Flickan hade avlats någon gång under augusti-september 2012, men ”pappan” och flickans mamma hade inte träffats sedan sommaren 2010, när de gifte sig utomlands. Mannen, som är utländsk medborgare, hade efter vigseln inte varit i Sverige någonting, efter att ha fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd här. Som bevisning åberopades förhör under sanningsförsäkran med flickans mamma samt en Facebook-konversation som talade för att mannen inte befann sig i Sverige när flickan föddes, men som inte sade något om var han var under konceptionstiden. Tingsrätten tog fasta på att flickans mamma inledningsvis pekat ut flera tänkbara fäder till fl…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!