LVU-vård av tolvåring med oroväckande BMI-ökning står fast – HFD nekar PT

Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad beslöt i slutet av 2017 att en idag tolvårig pojke skulle omhändertas för vård enligt lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU. Pojken hade under en längre tid haft en hög skolfrånvaro, mellan 60–70 procent under 2017 och runt 20–50 procent dessförinnan. Skälet till den höga frånvaron ska dels ha varit mobbning, men dels även att pojken suttit uppe på nätterna och spelat spel. Pojken hade även enligt skolsköterskan haft en oroväckande viktutveckling, med en BMI-ökning från 26,8 till 33,5 under halvåret före nämndens ansökan. Pojkens mamma, som är ensamstående, hade tidigare beviljats hjälp från så kallade familjebehandlare, men hade sedan brutit kontakten med dem. Mamman motsatte sig LVU-vård och hävdade att förhållandena blivit bättre efter att sonen bytt skola. Sonens spelande på nätterna hade enligt henne upphört och han skulle börja spela badminton. Mamman menade också att hon börjat gå på regelbundna nykterhetskontroller. Förvaltningsrätten i Stockholm framhöll att man inte ifrågasätter att mamman och sonen har ”en kärleksfull relation och att hon tar hand om honom efter bästa förmåga”….


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!