Fastighetsägare förlorar även i MÖD – flera avvikelser innebär att åtgärd strider mot detaljplan

Bygg- och miljönämnden i Öckerö kommun beslutade i januari 2017 att bevilja bygglov för tillbyggnad av en fastighet. Beslutet överklagades av några grannar till Länsstyrelsen i Västra Götaland, som upphävde nämndens beslut med motiveringen att tillbyggnaden stred mot gällande detaljplan. Länsstyrelsen konstaterade att det befintliga bostadshuset är placerat närmare tomtgränsen än de 4,5 meter som anges i detaljplanen. Den nya tillbyggnaden skulle också placeras närmare tomtgränsen än vad detaljplanen tillåter, samtidigt som den planerade åtgärden skulle innebära att maximal tillåten byggnadsyta överskreds och att en del av tillbyggnaden placerades på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Länsstyrelsen menade att avvikelserna sammantagna var sådana att åtgärden inte kunde anses innebära en liten avvikelse som kan tillåtas enligt plan- och bygglagen. Bygglovet upphävdes därför. Fastighetsägarna överklagade till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, MMD, som avslog överklagandet….


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!