KamR beviljar avdrag för byte från hallogen- till LED-belysning – utgör förbättringskostnad

Skatteverket beslutade i juli 2017 att neka en kvinna sökt avdrag för förbättringsutgifter inför försäljning av en bostadsrätt. Motiveringen till beslutet var att Skatteverket inte ansåg att den åtgärd som kvinnan sökte avdraget för, ett byte av halogenspotlights till LED-spotlights i köket och badrummet, utgjorde ett förbättringsarbete. Skatteverket menade att de fördelar LED-belysning kan anses ha i jämförelse med halogenbelysning ska ses som ett led i den vanliga tekniska utvecklingen. Kvinnan överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten instämde i att bytet av belysning utgjorde ett resultat av den tekniska utvecklingen på området och därmed inte skulle ses som en kostnad för förbättring och underhåll. Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Göteborg…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!