KamR nekar skola tilläggsbelopp för stökig elev – saknas underlag som visar behovet

Programnämnd Barn och Utbildning i Örebro avslog i juni 2016 en skolas ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser för en elev. Nämnden bedömde att elevens stödbehov var sådant att det kunde tillgodoses inom ramen för skolans beviljade grundbelopp. Skolan överklagade till Förvaltningsrätten i Karlstad. Förvaltningsrätten konstaterade att i skolans ansökan om tilläggsbelopp anges att eleven har ett starkt utåtagerande beteende, är kraftigt impulsstyrd och har svårigheter med hyperaktivitet och koncentration, vilket leder till våldsamma situationer där eleven själv, såväl som andra barn och pedagoger, far illa både fysiskt och psykiskt. Av ansökan framgår att eleven blir ”mycket aggressiv och våldsam” när han är frustrerad, vilket drabbar andra barn som också undviker honom av rädsla. Detta leder till att elevens känsla av utanförskap intensifieras. Förvaltningsrätten gjorde mot bakgrund av detta bedömning…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!