Bilägare förlorar parkeringstvist mot Stockholms stad – HD nekar PT

Stockholms stad beslutade den 28 oktober 2016 att flytta en bil som då hade stått felparkerad i åtminstone två veckor till en uppställningsplats. Fordonet hade först observerats på platsen den 13 oktober samma år och en uppmaning att flytta bilen hade fästs på bilen och ett uppmaningsbrev hade skickats till den man som stod som ägare av fordonet. Ett par månader senare hade mannen överlåtit äganderätten till fordonet till staden som valde att skrota fordonet då det vid en värdering bedömts sakna värde. Stockholms stad har därefter väckt talan mot mannen vid Södertörns tingsrätt och begärt att han ska betala drygt 4 000 kronor för kostnader för flyttning, förvaring och skrotning av bilen. Av 7 § lagen om flyttning av fordon i vissa fall, flyttningslagen, följer nämligen en sådan ersättningsskyldighet. Mannen vägrade att betala för kostnaderna och har invänt att han överlät bilen efter att ha ”utpressats” av en företrädare för Stockholms stad. Mannen menade att bilen dessutom haft ett värde på cirka 20 000 kronor och att han också fått…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!