Dolt ägande av aktier bevisat genom intyg om ägarfördelning – HD prövar inte fallet

En 60-årig man väckte talan mot en annan man vid Värmlands tingsrätt och gjorde gällande att han hade bättre rätt än mannen till 40 procent av aktierna i ett bolag som mannen menade att han ägde. 60-åringen hävdade att de båda männen tillsammans hade startat bolaget och då avtalat om hur ägandet av företaget skulle fördelas. Det ska då ha bestämts att männen skulle äga 30 procent av aktierna var men att 60-åringens ägande skulle vara dolt. Anledningen till upplägget var att 60-åringen vid den tidpunkten hade en högt uppsatt position hos en tilltänkt kund. När en av bolagets andra ägare sålde sina aktier år 2006 ska de båda männen genom avtal ha blivit ägare till ytterligare 10 procent av aktierna var. Som stöd för sitt påstående har 60-åringen åberopat ett intyg över ägarfördelningen som ska ha upprättats år 2001. Svaranden, som nu påstår sig äga 80 procent av aktierna – det vill säga även 60-åringens påstådda del – har å sin sida hävdat att 60-åringen aldrig har ägt några aktier i bolaget, vare sig öppet eller dolt, och att intyget är förfalskat. Med hänsyn bland…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!