HFD ska pröva sökandens återbetalningsskyldighet i bostadstilläggsärende

Pensionsmyndigheten beviljade en man bostadstillägg från och med december 2015. I ansökningsblanketten hade mannen uppgett att han inte hade tillgångar på över 100 000 kronor. Myndigheten fick dock genom rutinkontroll hos Skatteverket veta att mannen äger två fastigheter, men missade att ta med dessa i beräkningen av bostadstillägget. Felet upptäcktes först i december 2016 och i februari 2017 ändrades beloppet på mannens bostadstillägg. Pensionsmyndigheten beslutade att mannen inte var återbetalningsskyldig för de felaktigt utbetalade bostadstilläggen om totalt 9 961 kronor eftersom det var myndigheten själv som brustit i sin utredning. Det var dessutom första gången mannen sökte bostadstillägg och han kunde därför inte ha haft någon insikt om vad som är ett rimligt bostadstillägg. Allmänna ombudet för socialförsäkringen, AO, överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå och yrkade att mannen skulle bli återbetalningsskyldig eftersom han utelämnat viktiga uppgifter. AO ansåg att det faktum att Pensionsmyndigheten brustit i sin utredning inte borde befria mannen från återbetalningsskyldigh…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!