MÖD nekar bygglov för parkeringsplatser intill husfasad – olämplig placering och olycksrisk

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö kommun beslutade i september 2015 att avslå en kvinnas ansökan om bygglov i efterhand för två parkeringsplatser på en fastighet i Malmö kommun. Hon förelades samtidigt att ta bort de anlagda parkeringarna. Kvinnan överklagade beslutet – först till Länsstyrelsen i Skåne, som avslog överklagandet, och sedan till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, MMD, som återförvisade målet till nämnden för fortsatt handläggning. Därefter meddelade nämnden, i oktober 2016, ett nytt avslag, som också det överklagades till MMD. Nämnden anförde bland annat att parkeringsplatserna inte var lämpliga för sitt ändamål samt att placeringen innebar en risk för trafikolyckor. Nämnden framhöll att det inte gick att köra in på parkeringsplatserna eftersom infarten från gatan kan vara blockerad av parkerade bilar, då det är tillåtet att parkera utmed gatan. Kvinnan menade dock att man skulle ta sig till parkeringsplatserna genom att köra längs husfasaden, innebärande att man sedan blev tvungen att backa ut. Nämnden hävd…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!