KamR undanröjer dom om strafftidsberäkning – dansk försvarare fick inte höras i FR

En man som är bosatt i Sverige dömdes i november 2017 till fängelse i 14 år av en dansk domstol. Samma dag som verkställighet av straffet påbörjades framställde danska Kriminalforsorgen en begäran om överföring av verkställighet i Sverige. I Kriminalvårdens beslut om sådan överföring beslutade myndigheten att tidpunkten för villkorlig frigivning skulle sättas till den 26 januari 2026, motsvarande två tredjedelar av den totala strafftiden. Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö och gjorde gällande att Kriminalvårdens beslut hade lett till en oproportionerlig förlängning av det utdömda fängelsestraffet eftersom mannen menade att han enligt den danska domen skulle bli villkorligt frigiven efter att han avtjänat hälften av den utdömda strafftiden, det vill säga i september 2023. Det faktum att strafftiden hade ”förlängts” med 28 månader innebar enligt mann…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!