Läkare beskattas personligen för försäljning av läkarpraktik

En man som bedrivit läkarverksamhet genom ett aktiebolag överlät verksamheten genom så kallad ersättningsetablering mot en köpeskilling om drygt 1,1 miljoner kronor. Skatteverket, SKV, bedömde att den del av köpeskillingen som avsåg etableringsrätten, drygt 750 000 kronor, inte skulle beskattas av bolaget, utan av läkaren personligen som inkomst av passiv näringsverksamhet. Läkaren och bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg och gjorde gällande det motsatta. Överlåtelseavtalet hade i och för sig slutits mellan köparen och honom personligen, och det var också han som hade tagit emot köpeskillingen men mannen pekade på att den därefter hade inbetalats till bolaget. Med hänvisning till ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2015 ref. 14, konstaterade förvaltningsrätten att en överlåtelse av etableringsrätt också förutsätter en överlåtelse av den verksamhet i vilken rätten nyttjas. Detta innebär att det värde som anses hänförligt till…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!