KamR jämkar vite för felmärkningar i livsmedelsaffär

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg förelade sommaren 2017 en butiksägare att skärpa sina rutiner kring märkningen av livsmedel. Enligt nämnden ska affären ha saknat fungerande rutiner för märkningen och affären ska även ha sålt sju stycken livsmedelsprodukter som inte uppfyllde kraven på märkning i livsmedelslagstiftningen. Föreläggandena förenades med ett vite på 25 000 kronor avseende de bristande rutinerna och 10 000 kronor avseende varje enskilt livsmedel. Under den resterande delen av 2017 gjorde nämnden sedan två kontroller av affären och fann då att föreläggandet inte hade följts. Nämnden ansökte därför hos Förvaltningsrätten i Göteborg om att ett vite på 85 000 kronor skulle dömas ut. Förvaltningsrätten fann att vitet var lagligen grundat och tillräckligt tydligt formulerat för att kunna dömas ut. Enligt förvaltningsrätten stipulerar dock 9 § 2 st. viteslagen att om det föreligger flera överträdelser vid samma bedömningstillfälle så får inte ett större belopp dömas ut än maxbeloppet i föreläggandet. Rätten ansåg därför att…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!