Kvinna som fått insättning från tidigare makes bolag frias – kan ha trott sig ha rätt till pengarna

En kvinna blev vid Varbergs tingsrätt åtalad för olovligt förfogande efter att hon tagit emot en misstagsbetalning på 20 000 kronor på sitt personliga bankkonto. Kvinnan använde 12 000 kronor till att betala av en skuld, och behöll resterande 8 000 kronor på sitt konto. Överföringen skedde från ett aktiebolag där kvinnan tidigare arbetat, som var helägt av hennes tidigare make. Åklagaren yrkade att tingsrätten skulle döma enligt åtalet, medan bolaget begärde att kvinnan skulle betala skadestånd med 20 000 kronor. Som objektiva förutsättningar för olovligt förfogande krävs åtgärder med egendom som någon har i sin besittning, men till vilken äganderätt tillkommer annan, om åtgärderna medför att egendomen frånhänds den andre eller att denne på annat sätt berövas sin rätt till egendomen. Som subjektiv ansvarsförutsättning krävs att gärningspersonen haft uppsåt till brottet, vilket enligt allmänna regler innebär uppsåt i förhållande till de omständigheter som innebär att gärningsmannen inte var lagligen berättigad att förfoga över egendomen på det sätt som…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!