Betalningsuppmaningar inte nog för att neka tillstånd att bedriva familjehemsverksamhet

Ett bolag ansökte om tillstånd för att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt att lämna stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslog i augusti 2017 bolagets ansökan med motiveringen att bolaget och dess moderbolag vid tre tillfällen inte betalat skatt och avgifter i rätt tid och därför mottagit betalningsuppmaningar. Eftersom företrädarna för bolaget haft ansvar för bolagets ekonomi ansågs de inte lämpliga att bedriva verksamheten. Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten konstaterade att ekonomisk skötsamhet är en sådan omständighet som bör beaktas vid bedömning av en sökandes lämplighet att bedriva aktuell verksamhet. Förvaltningsrätten ansåg vidare att de tre betalningsuppmaningarna tydde på ekonomisk misskötsamhet och delade även IVO:s bedömning att de fyra företr…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!