Fastighetsägare nekas uppförande av friggebod i naturreservatsområde även i MÖD – strider mot syftet med naturreservatet

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade i april 2017 att avslå en fastighetsägares ansökan om tillstånd för att uppföra en friggebod på sin fastighet. Den mark som friggeboden avses att uppföras på ligger inom ett naturreservat, och länsstyrelsen menade att ett tillstånd för uppförande av friggeboden skulle strida mot den detaljplan som markerar området som naturmark. Fastighetsägaren överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö, MMD, som avslog överklagandet. MMD anförde att ett uppförande av en friggebod på platsen skulle innebära att området bebyggs på ett sätt som strider mot planens byggförbud. Även om bebyggelsen skulle utgöra en liten avvikelse, så innebär den att planens syfte, att hindra exploatering av området, skulle motverkas, menade MMD. Domstolen tillade också att åtgärden skulle strida mot naturreservatets syfte, och att särskilda skäl för att meddela dispens från naturreservatsföreskrifterna därför saknades. Fastighetsägaren överklagade till Mark- och miljööverdo…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!