HD klargör gränsdragning efter ny lagstiftning om rån

Högsta domstolen, HD, klargör genom två domar var gränsen ska dras mellan grovt rån och rån av normalgraden efter de lagändringar som genomförts 2017. Båda fallen handlar om butiksrån som innefattat våld och hot. I det ena fallet har det handlat om rån mot en spelbutik, där butiksinnehavaren har fått motta slag och sparkar – samt även misshandlats med slag från en startpistol som rånaren hade med sig. Rånaren avlossade under rånet även pistolen, som dock bara skjuter knallskott. Även om våld och hot varit allvarligt kan våldet inte klassas som livsfarligt eller livshotande – och rånaren har heller inte uppvisad synnerlig råhet. Med hänsyn till detta och den restriktivitet som gäller vid rubricering som grovt rån anser HD att rånet ska rubriceras som brott av normalgraden. Domstolen ändrar därmed en tidigare dom om grovt rån och lindrar samtidigt påföljden från fem till fyra års fängelse. I det andra fallet anser HD däremot att det är påkallat att rubricera brottsligheten som grov. Det handlar här om ett planerat rån mot en guld…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!