HFD ger klartecken för byggandet av Västlänken – regeringsbeslut inte lagstridigt

I juni 2014 beslutade regeringen att bygget av Västlänken skulle tillåtas med den placering som redovisades på en till beslutet bifogad karta och med de tunnellägen som Trafikverket redovisat. Beslutet förenades med vissa villkor, som Länsstyrelsen för Västra Götalands län senare tillät mindre avvikelser från ”för att så långt som möjligt begränsa intrånget i kulturmiljön”. Trafikverket fastställde genom beslut i april 2016 järnvägsplanen. Beslutet överklagades till regeringen, som dock avslog överklagandena. Ärendet har sedan även överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i enlighet med reglerna om rättsprövning. Bland de klagande återfinns bland annat flera bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Klagandena menar främst att den planerade järnvägen är felplacerad men hävdar också att ärendet handlagts med sådana formella brister att beslutet borde u…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!