Ingen assistansersättning vid sjukhusvistelse – medicinskt hjälpbehov ska tillgodoses av sjukhuspersonal, inte personliga assistenter

En kvinna med så kallad diplegisk cerebral pares som beviljats assistansersättning med hänsyn till hennes behov av personlig assistans vårdades under oktober 2016 på sjukhus. Försäkringskassan beslutade att inte betala ut assistansersättning till kvinnan under sjukhusvistelsen, då det inte ansågs föreligga särskilda skäl för det. Försäkringskassan bestämde även i ett annat beslut att kvinnan inte hade rätt till assistansersättning under eventuella framtida sjukhusvistelser. Kvinnan överklagade de två besluten till Förvaltningsrätten i Umeå. Domstolen ansåg, mot bakgrund av läkarintyg och kvinnans egna uppgifter, att det endast var assistenterna som hade kunskap om hur kvinnans kropp reagerade på dosering av läkemedlet Baklofen. Förvaltningsrätten ansåg därför att det fanns särskilda skäl för att kvinnan skulle få assistansersättning för dels sjukhusvistelsen i oktober 2016, dels vid eventuella framtida kortare sjukhusvistelser….


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!