MÖD godkänner vattenkraftverksamhet i Mörrumsån – men verksamheten villkoras

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, fastställer det beslut att meddela tillstånd för vattenkraftverksamhet som Mark- och miljödomstolen i Växjö, MMD, meddelat, avseende ett kraftverk beläget vid Åby sluss i Växjö. Verksamhetsutövare är Växjö kommun. Kommunen ansökte ursprungligen hos MMD om laglighetsförklaring av kraftverket, som funnits på platsen sedan år 1927, och om tillstånd för verksamheten – samt en utökning av denna. Kraftverket har avrinning i Mörrumsån, som är ett sådant vattendrag där verksamhet inte får bedrivas annat än om denna endast har en obefintlig miljöpåverkan. MMD beslutade att lagligförklara kraftanläggningen mot bakgrund av att den funnits på platsen en lång tid och att föreslagna åtgärder skulle innebära en förbättring för fiskvandringen. MMD bedömde sedan att verksamheten endast skulle orsaka en obefintlig påverkan – detta främst eftersom kommunen i ansökan endast ansökt om en ökad drivvattenföring med en tredjedel i förhållande till den nuvarande. MMD bedömde att verksamheten inte skulle leda till en försämring av förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormer, sam…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!