Arbetsskadad förlorar mot Försäkringskassan även i HovR – återbetalningsskyldig för livränta

Försäkringskassan beviljade år 1994 en i dag 59-årig man livränta på grund av arbetsskada, sedan han tvingats avsluta sitt arbete som operatör på ett stålverk i Borlänge på grund av allergi. Mannen utbildade sig därefter till sjukgymnast. Vid en efterkontroll år 2001 fann Försäkringskassan att mannens inkomst som sjukgymnast hade ökat i sådan grad att han inte längre var berättigad till livränta för inkomstförlust. Försäkringskassan beslutade även att återkräva utbetald livränta för perioden januari 2001–augusti 2009, med ett belopp på cirka 330 000 kronor. Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Falun, som beslutade att efterge hälften av återkravsbeloppet, då man ansåg att mannen hade mottagit en viss del av ersättningen i god tro. Försäkringskassan satte sedan ned återkravsbeloppet ytterligare, till 90 000 kronor, och väckte – sedan mannen underlåtit att betala tillbaka beloppet, talan vid Falu tingsrätt. Tingsrätten bedömde att mannen inte hade gjort sannolikt att h…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!