KamR avslår begäran om PuL-registerutdrag från FRA

Sommaren 2018 begärde en man att få ett registerutdrag om sig själv i enlighet med 26 § personuppgiftslagen, PuL, från Försvarets radioanstalt, FRA. Myndigheten avslog mannens begäran med hänvisning till 27 § PuL, där det föreskrivs att begäran om registerutdrag ska avslås om ett bifall skulle strida mot annan lag. FRA menade att det skulle strida mot både försvarssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och sekretessen för bevakningsåtgärder i 18 kap. 8 § OSL om mannens begäran beviljades. Mannen överklag…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!