MÖD tillåter uppförandet av två bostadshus – trots tidigare avslag på avstyckning av tomt

Hösten 2017 meddelade Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala ett förhandsbesked med stöd av plan- och bygglagen, där man gav en privatperson tillstånd att bygga två bostadshus på den så kallade Uppsalaslätten. En granne överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Uppsala län och menade att två ytterligare bostadshus i det aktuella området skulle öka belastningen på vägar och avlopp samt öka risken för saltvatteninträngning i sådan grad att beslutet borde upphävas. Angående vattenresurserna pekade grannen på att miljö- och hälsoskyddsnämnden två år tidigare hade avslagit en begäran att avstycka samma tomt, just med hänvisning till att det förelåg en risk för saltvatteninträngning. Länsstyrelsen pekade dock på att miljöförvaltningen varit nöjd med ett reviderat förslag angående vattenförsörjningen och att det i vart fall är en fråga som ska prövas i ett senare skedde i enlighet med förordningen om miljöf…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!