Grönt ljus även i HovR för utmätning av köpeskilling efter fastighetsförsäljning – bodelningsavtal inget hinder

Ett beslut om utmätning av köpeskilling för överlåten fastighet överklagades till Linköpings tingsrätt. Kvinnan som överklagade hänvisade till att hon enligt ett bodelningsavtal med gäldenären, en man som hon tidigare varit gift med, hade rätt till en del av köpeskillingen. Kronofogdemyndigheten, KFM, ansåg att hela köpeskillingen tillhörde mannen eftersom han ensam hade lagfart på fastigheten, och utmätte därför egendomen i enlighet med 4 kap 17 § utsökningsbalken. Tingsrätten gjorde motsvarande bedömning, och lämnade kvinnans överklagande utan bifall. Göta hovrätt anför att en ensam lagfart mycket starkt talar för att köpeskillingen tillkom mannen, och därför kunde utmätas för hans skulder. Samtidigt kan kvinnans påstående om att fastigheten användes som gemensam bostad för paret vara ett uttryck för så kallad dold samäganderätt. Domstolen konstaterar dock att sådan samäganderätt saknar sakrättsligt skydd, och kvinnan kan inte på denna grund ges rätt till köpeskillingen. Kvinnan har även hävdat att fastigheten ingått i bodelningen mellan henne och mannen. Efte…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!