KamR återförvisar Allras begäran att få ut e-postmeddelanden till EBM för fullständig prövning

Ekobrottsmyndigheten, EBM, avslog i juli 2018 en begäran om att få ta del av allmänna handlingar, i form av e-postmeddelanden. Det rör sig om ett omfattande material – över en miljon mejl, och närmare 300 GB data – som ingår i pågående förundersökningar avseende grov trolöshet mot huvudman. Det är tre bolag i Allra-koncernen, som är föremål för utredningen, som framställt begäran hos EBM. E-postmeddelandena är sammanställda i så kallade PTS-filer, och endast läsbara genom EBM:s tekniska hjälpmedel. Pensionsbolagen vill få kopior på handlingarna, alternativt möjligheten att på plats hos EBM ta del av handlingarna genom myndighetens tekniska hjälpmedel. EBM bedömde de efterfrågade handlingarna som allmänna, men avslog begäran med hänvisning till att de innehöll personuppgifter som omfattas av sekretess, och inte kunde göras tillgängliga för bolagen i någon efterfrågad form. Kammarrätten i Stockholm finner nu att EBM inte prövat bolagens begäran såsom den framställts, utan begränsat denn…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!