Kommun verkställde inte umgängestillfällen på grund av tolkbrist – får kritik av JO

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att inte ha verkställt ett avgörande från Södertörns tingsrätt. Tingsrätten beslutade i januari 2017 att en kvinna skulle ha ensam vårdnad om två barn, nio och fjorton år gamla, och att det yngre barnet skulle ha rätt till umgänge med sin pappa i närvaro av umgängesstöd. Vid verkställighet av domen ställde stadsdelsnämnden upp ett villkor om att en tolk skulle närvara vid umgänget. Umgänget kom dock aldrig till stånd eftersom nämnden inte lyckades få tag på en tolk med aktuellt språk och dialekt som kunde arbeta helgdagar. Nämnden framhöll att det normalt sett inte är ett krav att tolk ska närvara vid umgängena i umgängeslokalen. Enligt nämndens mening finns dock ett behov av tolk i just detta fall på grund av ”oron för barnens situation och tidigare upplevda otrygghet” i samband med umgänget med pappan – inte minst för…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!