DI:s beslut om att inte vidta åtgärd kring tillsynsbegäran inte överklagbart – kvinna nekas PT i HFD

Sedan Datainspektionen, DI, beslutat att inte vidta någon åtgärd med anledning av en kvinnas begäran om att inleda tillsyn överklagade hon beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. ”Datainspektionens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål har inte ansetts vara ett överklagbart beslut”, konstaterade förvaltningsrätten, med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens, HFD, avgörande RÅ 2010 ref. 29. Kvinnans överklagande avvisades därför. Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Stockholm, där hon yrkade att kammarrätten skulle besluta att DI skulle behandla hennes klagomål – eller att målet åtminstone skulle återförvisas till förvaltningsrätten. Som det fick förstås yrkade hon också att kammarrätten skulle inhämta ett förhandsavgörande från…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!