HFD medger tolk ytterligare ersättning för tidsspillan avseende resa under obekväm arbetstid

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, ändrar ett beslut av Kammarrätten i Göteborg och förklarar att en tolk som biträtt vid ett mål i kammarrätten har rätt till ytterligare 895 kronor i ersättning för tillägg avseende tidsspillan under obekväm arbetstid. Tolken hade anlitats för att bistå vid en muntlig förhandling som började klockan nio. Hon begärde därför ersättning för bland annat tidsspillan för restiden från sitt hem i Stockholmstrakten till Göteborg med tillägg för två timmars resa under obekväm arbetstid. Kammarrätten avslog dock hennes yrkande gällande tillägget och menade att hon inte hade utfört någon tolkning under obekväm a…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!