15-åring tvångsomhändertas på grund av mammas omsorgsbrister

Social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbybergs stad ansökte hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att en idag 15-årig pojke ska beredas vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Nämnden angav som grund för ansökan att det på grund av brister i omsorgen finns en påtaglig risk för att pojkens hälsa eller utveckling skadas. Av utredningen framgår att pojken inte har bott stadigvarande hemma hos sin mamma sedan han var elva år, och att mamman har ”stora svårigheter att klara sin egen livsföring”. Kvinnan lider av problem med strupen, och hennes sjukdomsbesvär är sådana att hon har omfattande stöd i hemmet genom hemtjänst. Nämnden menade att mamman inte förmår att ge sin son en stabil och förutsägbar vardag avseende mat, sömn och hälsa, och att hennes oförmåga att sätta gränser riskerar att leda till att pojken ”återfår ett normbrytande beteende”. Det framgår bland annat att pojkens skola och Polisen har framfört oro beträffande hans utveckling, med anledning av att han rört sig i miljöer där det förekommer droger och kriminalitet. Mamman an…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!