DNA-analys om genetiskt moderskap inte tillräckligt för registrering i folkbokföring

En kvinna med eritreanskt medborgarskap som i februari 2017 ansökte om att få en nu 20-årig man registrerad som sitt barn i folkbokföringsdatabasen fick avslag på sin ansökan hos Skatteverket. Till stöd för ansökan bifogade kvinnan ett beslut från Migrationsverket om permanent uppehållstillstånd, som hon fått i maj 2016 och som baserades på en rapport från Rättsmedicinalverket med DNA-analyser som styrkte att kvinnan var 20-åringens mor. Skatteverket ansåg dock att en DNA-analys inte var tillräckligt för registrering av familjerelation i folkbokföringen, eftersom sådan analys inte visar vem som fött barnet eller vem som ska anses vara dess rättsliga moder. Kvinnan bifogade även ett dopbevis från 20-åringens födelseland Sudan, i vilket hon anges som moder. Skatteverket anförde att utländska handlingar visserligen kan användas för registrering av moderskap, men att sådana i så fall ska utgöras av födelsebevis från eller registerutdrag ur födelselandets civilregister – und…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!