Epilepsisjuk tonåring nekas ytterligare assistansersättning under sjukhusvistelse – HFD prövar inte fallet

En då 15-årig pojke ansökte hos Försäkringskassan om assistansersättning vid sjukhusvistelse för december 2014 med 398 timmar. Pojken, som lider av epilepsi, uppgav att han behövde hjälp med kommunikation av en person som känner honom väl. Ansökan avsåg vård på sjukhus under perioden 27 november 2014 till den 9 januari 2015, sammanlagt 42 dagar. Pojken hade dock varit utskriven mellan den 23 och den 25 december 2014. Han vårdades sedan på sjukhus med endast kortare permissioner för vård i hemmet. Försäkringskassan beviljade pojken ersättning för 276 timmar för 28 dagar men avslog ansökan avseende de återstående 122 timmarna. Eftersom assistansersättning vid sjukhusvistelse endast får beviljas för kortare tid kunde inte ytterligare ersättning lämnas, bedömde Försäkringskassan. Pojken överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen framhöll att huvudregeln är att assistansersättning inte kan lämnas vid sjukhusvistelse. Vid kortare sjukhusvistelser – vilket enligt praxis är högst fyra veckor – kan dock assistansersättning lämnas om det…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!