Investmentbolag regressvis betalningsansvarigt för dotterbolags skuld enligt garanti

Stockholms tingsrätt förpliktigar investmentbolaget Trention att betala strax över 3,6 miljoner kronor jämte ränta till försäkringsbolaget Nordic Guarantee, NG, i sitt numera upplösta dotterbolag Svensk Rökgasenergi AB:s ställe. Trention och NG ingick under 2008 ett ramavtal gällande garantier där NG åtog sig att utfärda garantier för Trention och dess tre dotterbolag, däribland Svensk Rökgasenergi. Dotterbolaget ingick sedan tre olika avtal med bolaget Enerbois SA varav ett avsåg leverans av så kallade spåntorkar enligt vilket dotterbolaget var skyldigt att ställa ut ett antal garantier. Dotterbolaget beställde därför garantier av NG i enlighet med ramavtalet. Dotterbolaget fusionerades sedan i två omgångar och gick år 2017 i konkurs. Enerbois riktade dock ett krav mot dotterbolaget till följd av påstådda avtalsbrott enligt spåntorksavtalet och utländsk domstol slog fast att dotterbolaget var skyldigt Enerbois drygt 3,5 miljoner jämte ränta. NG betalade denna summa i enlighet med utställda garantier och gjorde sedan gällande att Tr…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!