Advokat missade överklagandefrist i samband med byråbyte – varnas av samfundet

En advokat anmäldes till Advokatsamfundet av en före detta klient för att ha åsidosatt god advokatsed under handläggningen av ett ärende om förlängt uppehållstillstånd. Enligt anmälan hade advokaten, som företrätt anmälaren och hennes barn, inte arbetat för klienternas bästa, engagerat sig eller arbetat noggrant och skyndsamt. Enligt anmälan hade advokaten också skickat över domstolens negativa avgörande först efter att överklagandefristen gått ut. Hon ska då på telefon ha sagt ”Ja tyvärr har jag missat att underrätta er om beslutet och nu är det försent – det finns tyvärr inget mer att göra”. Enligt klientens sätt att se på saken skulle hon och hennes familj bli utvisade från Sverige som en konsekvens av att advokaten ”hållit på deras beslut i över 30 dagar”. Advokaten tillbakavisade anklagelserna om bristande engagemang, noggrannhet och skyndsamhet men medgav att hon missat överklagandefristen. Detta berodde på ”en rad olyckliga omständigheter i samband med byte av arbetsplats”,…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!