SRN djupt oenig om underskottsförfarande inom koncern omfattas av skatteflyktslagen

Skatterättsnämnden, SRN, anser att ett förfarande inom en koncern där ett outnyttjat underskott från tidigare år och underskottsverksamheten kunnat bibehållas trots en ägarförändring, strider mot lagstiftningens syften och att skatteflyktslagen därför blir tillämplig på förfarandet. Bakgrunden är att ett bolag som vid utgången av 2016 redovisat outnyttjade underskott på över 100 miljoner kronor överlät sin verksamhet inklusive samtliga aktier i ett helägt dotterbolag till ett av sina andra dotterbolag i utbyte mot att det sistnämnda dotterbolaget övertog underskottsbolagets skulder och andra förpliktelser överstigande tio miljoner kronor – motsvarande de överlåtna tillgångarnas bokförda värde. Underskottsbolagets moderbolag, ett holdingbolag, köpte sedan samtliga aktier i dotterbolaget av underskottsbolaget för över 100 miljoner kronor – motsvarande aktiernas marknadsvärde. Holdingbolaget sålde sedan samtliga aktier i underskottsbolaget till ett annat bolag ino…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!