KamR återförvisar upphandlingsmål – FR gav inte sökande möjlighet att bemöta yttrande

Ett företag i den marina sektorn ansökte i augusti 2018 om överprövning av en direktupphandling hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Upphandlingen gällde en totalentreprenad, men gjordes i formen av direktupphandling – det vill säga utan föregående annonsering, och avtal slöts med en viss leverantör. Marinföretaget yrkade att förvaltningsrätten skulle besluta att avtalet var ogiltigt på grunden att entreprenaden översteg tröskelvärdena för direktupphandling. Det upphandlande bolaget menade att upphandlingen skett genom ett förhandlat förfarande utan annonsering på grund av synnerligen brådska som inte kunde tillskrivas eller förutses av bolaget. Anledningen till denna brådska var att bolaget behövde få arbetet utfört vintertid. Samtidigt inväntade bolaget ett beslut från Mark- och miljödomstolen, som var nödvändigt för att utföra arbetet. Detta beslut meddelades i juni 2017, men arbetet kunde inte påbörjas förrän i november samma år – för att sedan behöva vara färdigställt i mars 2018. Förvaltningsrätten i Göteborg kon…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!