Länsstyrelsen förlorar mål om strandskyddsdispens – villkor går utöver strandskyddets syfte

Myndighetsnämnden i Bromölla kommun beslutade efter ansökan av en man och en kvinna att meddela dispens från bestämmelserna om strandskydd för kortvarig uppställning av fordon på en fastighet i Bromölla i anslutning till en verksamhet som de bedriver. För att beslutet ska gälla uppställdes vissa villkor, bland annat att parkeringen endast får anläggas så att avståndet till strandlinjen är minst 45 meter och att parkeringen ska vara avgiftsfri. Efter att mannen och kvinnan överklagat till Länsstyrelsen i Skåne län beslutade myndigheten att dels avslå överklagandet, dels upphäva det överklagade beslutet avseende avgränsningen av strandskyddat område och besluta om ny avgränsning. Mannen och kvinnan överklagade båda besluten till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, MMD, och yrkade att parkering ska tillåtas inom ett särskilt område och att sex av villkoren i nämndens beslut ska upphävas. Klagandena anförde bland annat att syftet med deras ansökan var att parkering ska tillåtas mer eller mindre fritt, även över natt, med hänsyn till…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!